מצטרפת בתור ילדה בלי בגדים למשחק בחוף של ילדים לבושים בבגדי ים.